Ochrana osobních údajů

Všeobecné Evropské Nařízení o ochraně osobních údajů
 
 
 
V souvislosti s obecným evropským nařízením o ochraně osobních údajů (angl. Zkratka GDPR - General Data Protection Regulation) Vás prosíme o vyjádření souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů v e-shopu BUNDY A KABÁTY. Účelem nařízení GDPR je vyšší míra ochrany Vašich osobních údajů a přehled o jejich zpracování a Vašich právech. V souvislosti se zpracováním osobních údajů, Vám ve smyslu zákona č. 18/2018 a GDPR o ochraně osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, poskytujeme následující informace.
Účelem zpracování osobních údajů je jejich využití na předsmluvní vztah - odeslání poptávky na službu na webové stránce Prodávajícího. Prodávající při zpracování osobních údajů postupuje ve smyslu výše uvedeného Zákona č. 18/2018 o ochraně osobních údajů a zpracovává pouze osobní údaje nezbytné pro uzavření spotřebitelské smlouvy. Prodávající zpracovává běžné osobní údaje zájemce. Osobní údaje zájemce jsou poštu prodávajícího uchovávány po dobu 2 let od posledního nákupu. Zájemce má právo a možnost aktualizovat osobní údaje v online režimu na web stránce písemnou formou. Osobní údaje mohou být pro účely plnění spotřebitelské smlouvy poskytnuty třetím stranám - poštovním společnostem ( GLS ) a společnosti, která zpracovává účetní doklady.
Osobní údaje zájemce se nezveřejňují. Zájemce má právo získat od prodávajícího potvrzení o tom, jaké osobní údaje kupujícího se zpracovávají v systému prodávajícího. Zájemce má právo získat přístup k těmto údajům a také informace k jakému účelu se zpracovávají, jaké kategorie údajů se zpracovávají, komu se osobní údaje poskytují, jak dlouho se osobní údaje uchovávají, zda existuje automatizované individuální rozhodování včetně profilování. Poskytnutí výše uvedených osobních údajů zájemci je bezplatné. Zájemce může od prodávajícího požadovat opravu nebo doplnění neúplných osobních údajů, které se týkají kupujícího. Zájemce může žádat vymazání jeho osobních údajů nebo omezení zpracování těchto údajů. Zájemce může také namítat zpracovávání osobních údajů. Zájemce má právo, aby prodávající omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud Zájemce namítá správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího prodávajícímu ověřit správnost osobních údajů. Zájemce má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl prodávajícímu, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Zájemce má právo přenést tyto osobní údaje jinému provozovateli, pokud je to technicky možné. Zájemce má právo namítat, pokud se jeho osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu. Rovněž může namítat, pokud se jeho osobní údaje zpracovávány pro účely oprávněného zájmu prodávajícího. Zájemce při podezření, že jeho osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat Úřadu pro ochranu osobních údajů návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.
Výše uvedené informace o ochraně osobních údajů se týkají i předsmluvních vztahů (tj například vyžádání cenové nabídky či informací o zboží a službách prodávajícího, zveřejnění reference). S cílem zajistit řádné fungování internetového obchodu může prodávající ukládat na zařízení kupujícího malé datové soubory - cookies, díky kterým si internetový obchod může na určitou dobu uchovávat údaje o činnosti a nastaveních (např. Přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma apod.). Internetový obchod prodávajícího používá cookies k zapamatování si uživatelských nastavení kupujícího a pro nezbytnou funkcionalitu internetového obchodu, případně na marketingové účely. Zájemce může všechny soubor cookies uložené v jeho zařízení vymazat a případně internetový prohlížeč ve svém zařízení nastavit tak, aby znemožnil jejich ukládání. V takovém případě bude Zájemce při opakované návštěvě internetového obchodu pravděpodobně muset ručně upravovat některá nastavení a některé služby nebo funkce internetového obchodu nemusí být funkční. Přihlášením do newsletteru návštěvník webstránky souhlasí se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely .Odesilatel při jejich zpracování postupuje ve smyslu Zákona č. 18/2018 a návštěvník může svůj souhlas kdykoliv změnit nebo aktualizovat.